EXPOSICIÓ ITINERANT

A mitjan del segle XV Johannes Gutenberg, associat a Johannes Fust, imprimia al seu taller tipogràfic de Magúncia la Bíblia de 42 línies. En vint anys, la invenció de Gutenberg, la impremta de tipus mòbils, es difonia per Europa i arribava a València, una ciutat que era alhora un nucli comercial i centre d’un gran dinamisme cultural.

L’any 1474 arran de la convocatòria d’un certamen poètic, es publicaven a València les Obres o trobes en lahors de la Verge Maria. Era el primer llibre imprès a la Corona d’Aragó i el primer de caràcter literari de la península Ibèrica. L’únic exemplar conservat es custodia a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

Per commemorar aquest 550é aniversari, l’exposició Trobes: 550 anys de la impremta a València ofereix l’oportunitat de gaudir d’una selecció de les obres més emblemàtiques, moltes d’elles exemplars únics, que formen part de la col·lecció d’incunables –obres impreses abans de 1501– de la Biblioteca universitària, amb títols com Comprehensorium (Lambert Palmart, 1475); Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (Nicolau Spindeler, 1490); Lo somni de Johan Johan (Lope de la Roca, 1497); o les obres de Francesc Eiximenis, entre altres.

La present mostra itinerant, concebuda com una extensió de la mostra original ubicada en la sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Històrica i en la sala de Bigues del Centre Cultural La Nau del 25 d’abril al 8 de setembre de 2024, busca ampliar l’abast de la celebració històrica per tal d’arribar a noves audiències i espais.

Més informació: https://esdeveniments.uv.es/114484/detail/trobes550.html