VISITA GUIADA
PEL PALAU DUCAL

ON ESTÀ LA
CLAU DEL PALAU?

VISITA AMB
AUDIO GUIA

VISITA TEATRALITZADA
VISITANDO A LOS BORJA

PALAU + COL·LEGIATA
entrada conjunta amb audioguia