PRESENTACIÓ

 

El Palau Ducal dels Borja Fundació de la Comunitat Valenciana és una fundació sense ànim de lucre creada a l’any 2009, amb número 504V del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i que s’atén a la Llei 9/2008 del 3 de juliol de 2008.

OBJECTIUS

Són fins de la Fundació:

  1. Promoure la restauració, la conservació i l’ús del Palau Ducal dels Borja, edifici emblemàtic de la ciutat de Gandia, com a eix fonamental de la promoció de la ciutat.
  2. Dotar el Palau Ducal dels Borja d’una estructura que el pose al servei i utilitat de la ciutat de Gandia i de la Comunitat Valenciana.
  3. Cuidar, de forma particular, la memòria espiritual i jesuítica de Sant Francesc de Borja, IV Duc de Gandia, i III General de la Companyia de Jesús.
  4. Elaborar i posar en pràctica un model de gestió integral per a totes les activitats del Palau Ducal dels Borja, amb criteris de racionalitat, eficàcia, eficiència i planificació.

PATRONS

Integren el Patronat de la Fundació els membres següents:

  1. L’Alcalde de l’Ajuntament de Gandia, i altres dos membres de l’Ajuntament de Gandia designats pel seu Alcalde.
  2. El Provincial de la Província d’Aragó de la Companyia de Jesús i altres tres persones designades pel Provincial.
  3. El Rector de la Universitat de València (Estudi General), i el Director del establiment, escola universitària, delegació o servei universitari que aquesta Universitat tinga a Gandia.
  4. El Rector de la Universitat Politècnica i el Director del establiment, escola universitària, delegació o servei universitari que aquesta Universitat tinga a Gandia.