ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

COMPOSICIÓ DE CÀRRECS DEL PATRONAT DEL PALAU DUCAL DELS BORJA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

ACTUALITZACIÓ: 25/01/2022

PRESIDENT D’HONOR: Molt Hnble. Sr. President de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo Puig i Ferrer.

PRESIDENT: 1.- Il·lm. Sr. ALCALDE DE GANDIA, Sr. José Manuel Prieto Part.

VICEPRESIDENT 1º: 2.- RVD. P. SUPERIOR DE LA PROVÍNCIA D’ESPANYA DE LA COMPANYIA DE JESÚS: Sr. Antonio J Espanya Sánchez.

VICEPRESIDENTA 2n (anys parells): 3.- 3.- L’EXCMA. I MGFCA. RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL), Dª. Maria Vicenta Mestre Escrivà.

VICEPRESIDENT 2º (anys senars): 4.- L’EXCM. I MGFC. RECTOR DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Sr. José Esteban Capilla Romá.

SECRETÀRIA NO PATRON: Dª. Vanesa Felip Torrent.

VOCALS DESIGNATS PER AJUNTAMENT DE GANDIA:

5.- Sr. Vicent Mascarell Tarrazona.

6.- D. Nahuel González López.

VOCALS DESIGNATS PER LA COMPANYIA DE JESÚS:

7.- CENTRE DE FONTILLES DE LA COMPANYIA DE JESÚS, D. Dario Molla Llácer.

8.- RESIDÈNCIA DE SANT FRANCESC DE BORJA DE GANDIA, Sr. Enrique Luis Belenguer Salvador.

9.- Sr. José Luis Miravet Mor.

VOCALS DE LES UNIVERSITATS:

10.- La DIRECTORA DEL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL), Dª. Carme Melo Escrihuela.

11.- REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Director del Campus de Gandia de la UPV Sr. Jesús Alba Fernández.

MEMBRES NO PATRONS DE LA FUNDACIÓ: Sra. Vanesa Felip Torrent, Sra. Balbina Sendra Alcina i Sra. Mónica Rojo Calabuig.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA: Sr. José Manuel Prieto Part, Sr. Jose Luis Miravet Mor, Sra. Carme Melo Escrihuela Sr. Jesús Alba Fernandez, Sra. Mònica Vermell Calabuig, Sr. José María Segura Salvador i Sra. Balbina Sendra Alcina.