ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

COMPOSICIÓ DE CÀRRECS DEL PATRONAT DEL PALAU DUCAL DELS BORJA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

ACTUALITZACIÓ: 11/01/2024

PRESIDENT D’HONOR: Molt Hnble. Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, Sr. Carlos Mazón Guixot.

PRESIDENT: 1.- Il·lm. Sr. ALCALDE DE GANDIA, Sr. José Manuel Prieto Part.

VICEPRESIDENT 1º: 2.- PREPÓSITO PROVINCIAL DE LA COMPANYIA DE JESUS PROVINCIA CANÒNICA D’ESPANYA, Sr. Enric Puiggrós Llavines.

VICEPRESIDENTA 2n (anys parells): 3.- 3.- L’EXCMA. I MGFCA. RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL), Dª. Maria Vicenta Mestre Escrivà.

VICEPRESIDENT 2º (anys senars): 4.- PROFESSOR TITULAR DE LA UNIVERSITAT DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE VALÈNCIA, Sr. José Santatecla Fayos, designat per  delegació com Patró nat per L’EXCM. I MGFC. RECTOR DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Sr. José Esteban Capilla Romá.

SECRETÀRIA NO PATRON: Dª. Vanesa Felip Torrent.

VOCALS DESIGNATS PER AJUNTAMENT DE GANDIA:

5.- TINENTA D’ALCALDE, COORDINADORA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES PER A LES PERSONES, FAMÍLIES I DIVERSITAT, REGIDORA DE CURLTURA I TURISME, Sra. Balbina Sendra Alcina. 

6.- TINENTA D’ALCALDE, COORDINADORA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I MOBILITAT, REGIDORA DE PATRIMONI CULTURAL, Sra. Alicia Izquierdo Sesé.

VOCALS DESIGNATS PER LA COMPANYIA DE JESÚS:

7.- RVD. P. Abel Toraño Fernández.

8.- RVD. P. Darío Mollá Llácer S.J.

9.- Sr. Enrique Luis Belenguer Salvador. 

VOCALS DE LES UNIVERSITATS:

10.-  DIRECTORA DEL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL), Dª. Carme Melo Escrihuela.

11.- DIRECTOR DEL CAMPUS DE GANDIA DE LA UPV Sr. Jesús Alba Fernández.

MEMBRES NO PATRONS DE LA FUNDACIÓ:

12.- SECRETÀRIA TITULAR DE LA FUNDACIÓ, Sra. Vanesa Felip Torrent.

13.- DIRECTORA DEL PALAU DUCAL DELS BORJA, Sra. Estela Pellicer Mestre.

14.- ADMINISTRADORA DE LA COMPANYIA DE JESUS, Sra. Mónica Rojo Calabuig.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA: Sr. José Manuel Prieto Part, Sr. Jose Luis Miravet Mor, Sra. Carme Melo Escrihuela Sr. Jesús Alba Fernandez, Sra. Mònica Vermell Calabuig, Sr. José María Segura Salvador i Sra. Balbina Sendra Alcina.