LES CARES DEL VENT és un projecte expositiu que inclou poesia e il·lustració presentat conjuntament per Vicent Magraner, responsable de Lameuapau, llibres de poesia en valencià, i Amanda CerSe, artista encarregada d’il·lustrar-los.
En aquest projecte conjunt en el que les dones són protagonistes, les il·lustracions acompanyen als textos i es converteixen en la seua part visual. L’exposició versarà en tres parts, que es correspondran amb els tres llibres publicats de Lameuapau: Monoromàntic, Sentimentar i Trenquesa.
L’exposició es podrà visitar en la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal entre el 23 de setembre i el 22 d’octubre en l’horari habitual d’obertura de l’edifici.