POLÍTICA DE PRIVACITAT PALAU DUCAL

A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. ens preocupem per la privacitat i la transparència.
En virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara en avant, el “RGPD”), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.
Qui és el responsable del tractament de les seues dades?
PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V..
G98029663.
C/DUC ALFONS EL VELL, Nº1 – 46701 – GANDIA – VALÈNCIA.
962871465.
palauducal@palauducal.com.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. estem tractant, o no, dades personals que els concernisquen.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament
Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb aqueixa fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
Tractament de dades de Visitants
1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Registre i gestió de visites a les instal·lacions. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.
2. Per quant temps conservarem les seues dades?
Durant quatre anys
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
• Interés legítim del Responsable: Registre i gestió de visites a les instal·lacions
4. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Patronat, amb la finalitat de Gestió de balanços de la Fundació
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
Es tracten les següents categories de dades especials: Menors d’Edat
Tractament de les dades d’assistents a esdeveniments
1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar l’organització i gestió dels assistents als esdeveniments, així com realitzar l’enviament d’invitacions a nous esdeveniments que s’organitzen, inclusivament, per via electrònica. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.
2. Per quant temps conservarem les seues dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió d’aquests.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
• Consentiment de l’interessat: Realitzar l’organització i gestió dels assistents als esdeveniments i realitzar l’enviament d’invitacions a nous esdeveniments que s’organitzen, inclusivament, per via electrònica
4. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball
1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.
2. Per quant temps conservarem les seues dades?
Dos anys des de l’última interacció
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
• Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal
4. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
Tractament de les dades de clients
1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.
2. Per quant temps conservarem les seues dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
• Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
• Interés legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis
4. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals
• Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques.
Tractament de les dades de contactes web
1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seua sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.
2. Per quant temps conservarem les seues dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
• Execució d’un contracte: Atendre la seua sol·licitud
• Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica
4. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
Tractament de les dades de proveïdors
1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats
2. Per quant temps conservarem les seues dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
• Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte
4. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals
• Entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar els pagaments corresponents
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. procedeixen de: El propi interessat.
7. Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques.
Tractament de les dades per a l’enviament de la Newsletter
1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
A PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar la subscripció de la Newsletter, que manem de manera periòdica als interessats que se subscriuen a ella. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.
2. Per quant temps conservarem les seues dades?
Les dades es conservaran mentre no manifeste el seu desig que siguen suprimits
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
No s’ha definit la legitimació per a aquesta clàusula.
4. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Com hem obtingut les seues dades?
Les dades personals que tractem a PALAU DUCAL DELS BORJA, F.C.V. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.