Perfil del Contractant « tornar al llistat principal

PROJECTE DE LES OBRES

Publicat el 23/07/14.

00 Memoria

Descarga: 00_MEMORIA.pdf

01 Emplaçament

Descarga: 01_-_EMPLAZAMIENTO.pdf

02 Situació. Àrea d'Intervenció

Descarga: 02_-_SITUACION_AREA_DE_INTERVENCI_N.pdf

03 Estat actual. Forjats sostres PB i Entreplanta

Descarga: 03_-_ESTADO_ACTUAL__FORJADOS_TECHOS_PB_Y_ENTREPLANTA.pdf

04 Estat actual. Seccions 15 i 4

Descarga: 04_-_ESTADO_ACTUAL__SECCIONES_15_Y_4.pdf

05 Estat actual. Seccions 11-12 i 14

Descarga: 05_-_ESTADO_ACTUAL__SECCIONES_11-12_Y_14.pdf

06 Estat actual. Seccions 8 i Alç A-A

Descarga: 06_-_ESTADO_ACTUAL__SECCIONES_8_Y_ALZ_A-A.pdf

07 Patologies. Forjats sostres PB i Entreplanta

Descarga: 07_-_PATOLOGIAS__FORJADOS_TECHOS_PB_Y_ENTREPLANTA.pdf

08 Patologies. Seccions 15 i 4

Descarga: 08_-_PATOLOGIAS__SECCIONES_15_Y_4.pdf

09 Patologies. Seccions 11-12 i 14

Descarga: 09_-_PATOLOGIA__SECCIONES_11-12_Y_14.pdf

10 Patologies. Seccions 8 i Alç A-A

Descarga: 10_-_PATOLOGIAS__SECCIONES_8_Y_ALZ_A-A.pdf

11 Patologies. Forj Sales Carròs i Centelles. E. Sardenya. Detalls

Descarga: 11_-_PATOLOGIAS_FORJ_SALAS_CARROS_I_CENTELLES__E_CERDE_A__DETALLES.pdf

12 Patologies. Vestíbul i Capella San Miguel. Detall forjat

Descarga: 12_-_PATOLOGIAS__ZAGUAN_Y_CAPILLA_SAN_MIGUEL__DETALLE_FORJADO.pdf

13 Patologies. Capella i Cor. Detall forjat

Descarga: 13_-_PATOLOGIAS_CAPILLA_Y_CORO__DETALLE_FORJADO.pdf

14 Intervenció. Forjats sostres PB i Entreplanta

Descarga: 14_-_INTERVENCION__FORJADOS_TECHOS_PB_Y_ENTREPLANTA.pdf

15 Intervenció. Seccions 15 i 4

Descarga: 15_-_INTERVENCION__SECCIONES_15_Y_4.pdf

16 Intervenció. Seccions 11-12 i 14

Descarga: 16_-_INTERVENCION__SECCIONES_11-12_Y_14.pdf

17 Intervenció. Forj Sales Carròs i Centelles. E. Sardenya. Detalls

Descarga: 17_-_INTERVENCION__FORJ_SALAS_CARROS_I_CENTELLES__E_CERDE_A__DETALLES.pdf

18 Intervenció. Vestíbul i Capella San Miguel. Detall forjat

Descarga: 18_-_INTERVENCION__ZAGUAN_Y_CAPILLA_SAN_MIGUEL__DETALLE_FORJADO.pdf

19 Intervenció. Capella i Cor. Detall forjat

Descarga: 19_-_INTERVENCION__CAPILLA_Y_CORO__DETALLE_FORJADO.pdf

20 Tractament Anti-Xilòfags. Punts d'intervenció

Descarga: 20_-_TRATAMIENTO_ANTI-XILOFAGOS__PUNTOS_DE_INTERVENCION.pdf

21 Tractament Anti-Xilòfags. Històric

Descarga: 21_-_TRATAMIENTO_ANTI-XILOFAGOS__HISTORICO.pdf

22 Estat reformat. Forjats sostres PB i Entreplanta

Descarga: 22_-_ESTADO_REFORMADO__FORJADOS_TECHOS_PB_Y_ENTREPLANTA.pdf

23 Estat reformat. Seccions 15 i 4

Descarga: 23_-_ESTADO_REFORMADO__SECCIONES_15_Y_4.pdf

24 Estat reformat. Seccions 11-12 i 14

Descarga: 24_-_ESTADO_REFORMADO__SECCIONES_11-12_Y_14.pdf

25 Instal·lació elèctrica. Planta Baixa

Descarga: 25_-_INSTALACION_ELECTRICA__PLANTA_BAJA.pdf

26 Instal·lació elèctrica. Planta Noble

Descarga: 26_-_INSTALACION_ELECTRICA__PLANTA_NOBLE.pdf

27 Instal·lació elèctrica. Planta Tercer Nivell-1

Descarga: 27_-_INSTALACION_ELECTRICA__PLANTA_TERCER_NIVEL-1.pdf

28 Instal·lació elèctrica. Esquema unifilar

Descarga: 28_-_INSTALACION_ELECTRICA__ESQUEMA_UNIFILAR.pdf

ESSL 00

Descarga: ESSL_0.pdf

ESSL 01. ESSL Emplaçament

Descarga: ESSL_01_-_ESSL_EMPLAZAMIENTO.pdf

ESSL 02. ESSL Organització Planta Baixa

Descarga: ESSL_02_-_ESSL_ORGANIZACI_N_PLANTA_BAJA.pdf

ESSL 03. ESSL Organització obra Planta Primera

Descarga: ESSL_03_-_ESSL_ORGANIZACION_OBRA_PLANTA_PRIMERA.pdf

ESSL 04. ESSL Organització obra secció 3 i 11

Descarga: ESSL_04_-_ESSL_ORGANIZACION_OBRA_SECCION_3_Y_11.pdf

ESSL 05. ESSL Organització obra secció 4 i 15

Descarga: ESSL_05_-_ESSL_ORGANIZACION_OBRA_SECCION_4_Y_15.pdf

ESSL 06. ESSL Detalls proteccions col·lectives i medis auxiliars

Descarga: ESSL_06_-_ESSL_DETALLES_PROTECCIONES_COLECTIVAS_Y_MEDIOS_AUXILIARES.pdf

ESSL 07. ESSL Detalls proteccions individuals I

Descarga: ESSL_07_-_ESSL_DETALLES_PROTECCIONES_INDIVIDUALES_I.pdf

ESSL 08. ESSL Detalls proteccions individuals II

Descarga: ESSL_08_-_ESSL_DETALLES_PROTECCIONES_INDIVIDUALES_II.pdf

ESSL 09. ESSL Detalls proteccions individuals III

Descarga: ESSL_09_-_ESSL_DETALLES_PROTECCIONES_INDIVIDUALES_III.pdf

ESSL Mesuraments i pressupost

Descarga: ESSL_Mediciones_y_presupuesto_.pdf

Pressupost

Descarga: PRESUPUESTO.pdf

« tornar al llistat principal