Inauguració de l'exposició: PUNTO Y SEGUIDO. LA TRATA NO ES EL FINAL

El 07/03/19, horari: 19:00h

A través d'aquest treball fotogràfic, promogut pel Secertariado Episcopal de Migraciones, es preten visibilitzar i sensibilitzar davant de la situació d'abús i explotació de persones víctimes de trata, així com denunciar la indiferència social davant d'aquesta realitat.