Notícies

Informe visites mes de març 2013

El 03/04/13

INFORME VISITES MARÇ 2013

OBJECTIU DE L'INFORME

- Informar del nombre de visitants del programa de visites del Palau Ducal dels Borja
(març de 2013).
- Realitzar una anàlisi detallada del nombre de visitants per tipologia de visita.
- Valorar l’acceptació dels diferents programes de les visites.
- Analitzar la procedència dels visitants al mes de març de 2013.

NOMBRE TOTAL DE VISITANTS

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS PER TIPOLOGIADETALL TIPOLOGIA GRUPOS CONCERTADOS

DISTRIBUCIÓ DE VISITANTS PER TIPOLOGIA (%)
TOTAL VISITANTS PER CENTRE ORGANITZADOR

LES NACIONALITATS DELS VISITANTS

DISTRIBUCIÓ DE LES VISITES LLIURES PER LA SEUA NACIONALITAT

DISTRIBUCIÓ DELS VISITANTS PER PROVINCIES ESPANYOLES

Resta de notícies: