Exposicions temporals
Temporada

EXPOSICIÓ: L’ART DE LA CREACIÓ de ANTONIO FAUS.

Retrospectiva en la qual Antonio Faus, director creatiu de FAUS Atelier, mostrarà el sistema creatiu de la moda tradicional i artesanal. L’exposició estarà dividida en dues parts. A la primera el visitant trobarà ferramentes de sastreria antiga i elements de taller, ja que tots ells intervenen al procés creatiu.  A més a més FAUS Atelier mostrarà tots els passos que es deuen seguir per al disseny i muntatge d’una peça del vestir. Tot comptarà amb les seues respectives mostres, de manera que s’aprecie com a poc a poc es va materialitzant una idea, des de l’esbós fins a la confecció de la “toile”.

En la segona part, FAUS Atelier exhibirà el seu univers d’idees materialitzades en peces de vestir, on destacarà la importància de la individualitat personal, l’exclusivitat i una marcada elegància al disseny final.