Saló de Corones

Encara que hi ha diferents versions sobre l'origen del seu nom, sembla ser que li ve del enteixinat replet de dobles corones que marca part de la personalitat d'aquest saló, i diem part perquè també cobra gran protagonisme en la sala un bellíssim sòcol de ceràmica elaborat sota la tècnica de la corda seca. Algunes peces originals, procedents de Sevilla, han servit de model per a acabar la restauració amb taulells semblants.

El Saló de les Corones feia les vegades de sala de recepcions, en ella els Ducs escoltaven als seus vassalls que sens dubte quedarien aclaparats davant la solemnitat que imposa l'espai.

Potser és difícil imaginar-li-ho ara, ja que el creixement de la ciutat ha modificat el paisatge, però des dels seus finestrals es contemplava la rica horta de Gandia, i al lluny, el mar.