Finalitats

El Palau Ducal dels Borja - Fundació de la Comunitat Valenciana naix com un organisme de caràcter cultural, científic i sense ànim de lucre amb l'objectiu de promoure la restauració, conservació i l'ús d'un dels monuments civils més emblemàtics del patrimoni arquitectònic valencià, el Palau Ducal de Gandia.


Els objectius de la nova entitat són:

Promoure la restauració, la conservació i l'ús del Palau Ducal dels Borja.

Cuidar, de forma particular, la memòria de Sant Francesc de Borja, IV duc de Gandia i III General de la Companyia de Jesús.

Elaborar i posar en pràctica un model de gestió integral per a totes les activitats del Palau Ducal dels Borja, amb criteris de racionalitat, eficàcia, eficiència i planificació.

Acostar el Palau Ducal de Gandia a la societat valenciana i amb l'esperit de ser un important mitjà de transmissió de la cultura i l'art.

Cuidar l'ús museístic i cultural del Palau.

Són membres fundadors l'Ajuntament de Gandia, la Companyia de Jesús, la Universitat de València (Estudi General) i la Universitat Politècnica de València.