Notícies

INFORME VISITES ABRIL 2013

El 06/05/13

INFORME VISITES ABRIL 2013

 OBJECTIU DE L'INFORME

- Informar del nombre de visitants del programa de visites del Palau Ducal dels Borja
(abril de 2013).
- Realitzar una anàlisi detallada del nombre de visitants per tipologia de visita.
- Valorar l’acceptació dels diferents programes de les visites.
- Analitzar la procedència dels visitants al mes d'abril de 2013.

NOMBRE TOTAL DE VISITANTS

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS PER TIPOLOGIA


DISTRIBUCIÓ DE VISITANTS PER TIPOLOGIA (%)
TOTAL VISITANTS PER CENTRE ORGANITZADOR

DISTRIBUCIÓ DE LES VISITES LLIURES PER LA SEUA NACIONALITAT
LES NACIONALITATS DELS VISITANTS


DISTRIBUCIÓ DELS VISITANTS PER PROVINCIES ESPANYOLES

1ER QUATRIMESTRE 2013


Resta de notícies: