Inauguració de la exposició MIXTURA-art

The 05/02/16, timetables: 19:00h