Notícies

Informe visites Palau Ducal dels Borja (gener 2013)

El 05/02/13, en: Palau Ducal de Gandia, horari: gener

Palau Ducal de Gandia

INFORME VISITES GENER 2013

OBJECTIU DE L'INFORME

- Informar del nombre de visitants del programa de visites del Palau Ducal dels Borja
(gener de 2013).

- Realitzar una anàlisi detallada del nombre de visitants per tipologia de visita.

- Valorar l’acceptació dels diferents programes de les visites.

- Analitzar la procedència dels visitants al gener de 2013.


1. NOMBRE TOTAL DE VISITANTS

2. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS PER TIPOLOGIA DE VISITA


3. NOMBRE TOTAL DE VISITANTS PER CENTRE ORGANITZADOR


4. DISTRIBUCIÓ DELS VISITANTS PER LA SEUA NACIONALITAT
5. DISTRIBUCIÓ DELS VISTANTS ESPANYOLS PER PROVINCIES

Resta de notícies:

pàgines: 1 2 3 4 5 6 7 8 9