Notícies

Informe Visites Palau Ducal dels Borja (4 trimestre)

El 04/02/13, en: Palau Ducal de Gandia, horari: 4 trimestre 2012

Palau Ducal de Gandia

INFORME VISITES 4 TRIMESTRE

OBJECTIU DE L'INFORME


- Informar del nombre de visitants del programa de visites del Palau Ducal dels Borja
(4 trimestre de 2012).

- Realitzar una anàlisi detallada del nombre de visitants per tipologia de visita.

- Valorar l’acceptació dels diferents programes de les visites.

- Analitzar la procedència dels visitants al 4 trimestre de 2012.

1. NOMBRE TOTAL DE VISITANTS.
- El nombre total de visitants ha sigut de 6237.

2. DISTRIBUCIÓ DE VISITANTS PER TIPOLOGIA
3. DISTRIBUCIÓ DE VISITES LLIURES PER NACIONALITAT- El nombre total de visitants per lliure ha sigut de 1653.

4. TOTAL VISITANTS PER CENTRE ORGANITZADORResta de notícies:

pàgines: 1 2 3 4 5 6 7 8 9