Concert: Cor de la Generalitat Valenciana

The 12/11/17, in: Saló de Corones, timetables: 19:00h

Saló de Corones